اخبار و رویدادها

واکسیناسیون تکمیلی دومرحله ای فلج‌اطفال‌خوراکی

واکسیناسیون تکمیلی دومرحله ای فلج‌اطفال‌خوراکی

به گزارش روابط عمومی‌ معاونت‌ بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرحله اول و دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج‌اطفال خوراکی با گروه هدف کودکان زیر پنج سال در مهمانشهر شهید‌ ناصری به پایان رسید.