اخبار و رویدادها - آرشیو

برای خروج از چاله جمعیتی در ساوه، اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت در دستورکار تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.

برای خروج از چاله جمعیتی در ساوه، اجرای مفاد قانون جوانی جمعیت در دستورکار تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر کریمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه مورخه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ که بنا به درخواست دانشکده علوم‌پزشکی ...