باروری سالم و جمعیت

اسامی کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

آمنه روشنایی

مامایی

ماما

کارشناس برنامه سلامت باروری

فرشته رضایی

مامایی

ماما

کارشناس سلامت باروری

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس باروری سالم 

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

3. نظارت و پایش برعملکرد شهرستانهای تابعه ، مراکز محیطی

4.ابلاغ و اجرای دستورالعمل ها

5. هزینه کرد اعتبارات براساس شرح هزینه ارسالی

6. جمع آوری آمارسرشماری و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده

7. جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار ارسالی مراکز محیطی و شهرستانهای تابعه و ارسال در پورتال وزارت متبوع

8. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین اقلام مورد نیاز برنامه

9. بررسی و برآورد داروهای مورد نیاز زنان نیازمند مراقبت باروری ویژه

10. برگزاری کمیته بررسی و تایید بستن لوله های رحمی

11. کنترل و نظارت زیج حیاتی خانه های بهداشت و جداول مربوط به برنامه

12. برگزاری  دوره و برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده

13. برگزاری همایش ، کارگاه ،سمینار و ....

14. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

15. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

16. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

17. جمع آوری آمار عملکرد وارائه آمار عملکرد فصلی

18. نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج

19. نظارت بر توزیع وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مامایی

اهداف برنامه باروری سالم 

  • رضایتمندی از زندگی زناشویی با هدف تحکیم بنیان خانواده

-  تقویت و ارتقای برنامه آموزش هنگام ازدواج با رویکرد مذهبی ، عاطفی و اجتماعی ، جنسی ، فرزندآوری و باروری سالم

            برگزاری کلاس های آموزشی 6 ساعته هنگام ازدواج( سلامت جنسی و باروری  اخلاق و احکام –  حقوق   روانشناسی) 

           تحویل کتابچه خانواده، اخلاق و سبک زندگی

           تحویل کتابچه حقوق و احکام خانواده

           تحویل کتابچه مشاوره و روان شناسی خانواده

      

- برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رویکرد حل مشکلات زوجین در ابتدای زندگی زناشویی و پس از آن

           آموزش فردی توسط مربیان محترم مرکز مشاوره پس از ازدواج در صورت نیاز زوجین در راستای      پیشگیری از طلاق

- ترویج مفاهیم آموزشی اهمیت ازدواج مناسب ، اهمیت فرزندآوری سالم و اجتناب از تک فرزندی در جامعه

           آموزش و مشاوره فرزند آوری توسط ارائه دهندگان خدمت

           آموزش مشکلات و پیا مد های تک فرزندی به گروه هدف

  • پیشگیری از ناباروری

           آموزش و مشاوره و ارجاع زوجین نابارور به مراکز ناباروری  

توزیع کتابچه های ناباروری ( سن وناباروری، شیوه زندگی و ناباروری ، اندومتریوز و تخمدان پلی کیستیک )           

  • افزایش بارداری های برنامه ریزی شده

      توانمند سازی پرسنل سطوح ارائه خدمت

           مشاوره باروری سالم و فرزند آوری توسط ارائه دهنگان خدمت و پیگیری جهت انجام مراقبت پیش از بارداری در راستای کاهش

 

  • پیشگیری از سقط غیر قانونی و غیر شرعی

     توانمند سازی پرسنل سطوح ارائه خدمت

    مشاوره زنان دارای بارداری ناخواسته و تمایل به سقط در راستای پیشگیری از سقط

  • مشاوره فرزند آوری و باروری سالم

ارائه خدمات به زنان نیازمند مراقبت باروری ویژه با توجه به دستورالعمل ارسالی

آموزش و مشاوره فرزند آوری جهت زنان واجد شرایط فرزندآوری