بیماری های واگیر

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

حیدر شفیعی پرند

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

مهدی فرخ

کاردان مبارزه با بیماری ها

مسئول زنجیره سرما

کارشناس ایمن سازی، زنجیره سرما، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

هانیه امین فرقانی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل

کارشناس سل، HIV، STD

مرضیه محسن آقایی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

کارشناس زئونوز، مالاریا

زهرا دشتی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین

کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا، بهداشت و مراقبت بین الملل،عفونت های بیمارستانی،آنفلوآنزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی واحد:

بیماری های عفونی واگیردار از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند . همه گیری های ایجاد شده توسط برخی از آنها ( وبا –آنفلوانزا ) در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است . علی رغم پیشرفت های شگرف علم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های واگیر ، متاسفانه هنوز هم بیماری های عفونی با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند . بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماری زا و یا ناقلین آن ها ، بازگشت مجدد برخی بیماری ها به مناطقی که سالها عاری از آن بوده اند  ( بیماری های بازپدید ) و ظهور بیماری های جدید ( بیماری های نوپدید ) ، همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماری ها هستند . برای مدیریت صحیح کنترل بیماری های واگیر ، اطلاعات جامع و به روز در خصوص آنها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات ، نظام مراقبت بیماریها است . برای تحقق این هدف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در سطح دانشگاهی تحت نظارت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروه های مختلف رده های بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم آورده تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری ، با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهم تر از آن گزارش به موقع صحیح بیماری در غالب نظام مراقبت از بیماری ها در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری ها نقش بسزایی داشته باشد.

 شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها (واگیر):

 •  انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی
 •  تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع
 •  پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب
 •  بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 •  شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
 •  نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و ...
 •  کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها
 •  دریافت آمار از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به واحدهای ذیربط
 •  بررسی گزارش های آماری دریافتی از نظر اپیدمیولوژیک
 •  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذیربط
 •  شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد
 •  پیش بینی و پوشش برحسب احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 •  شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز
 •  برآورد واکسن و داروی مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آن
 •  نظارت بر حسن اجرای برنامه اکسیناسیون و زنجیرسرما
 •  جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر
 •  جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی
 •  تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز
 •  پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز
 •  شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیدالورود به سیستم بهداشتی درمانی
 •  اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر