معرفی معاونت بهداشت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوه و زرندیه و دانشکده پرستاری مامائی در مهر ماه 1392 تجمیع و به دانشکده علوم پزشکی ساوه ارتقاء یافت .
پس از استقلال دانشکده مسئولیت تشکیل ساختار معاون بهداشتی به عهده مدیران مرکز بهداشت شهرستان ساوه سپرده شد . در این راستا، آقای دکتر رضا نظری رئیس مرکز بهداشت ساوه به سمت معاون بهداشتی و سرکار خانم نسرین ممتازی به سمت معاون فنی و آقای دکتر ناصر رضائی  و پس از ایشان آقای دکتر محمود کریمی به سمت رئیس مرکز بهداشت زرندیه  منصوب گردیدند.پس از ابلاغ مدیران ارشد، مسئولین گروه ها و سایر واحدهای ستادی منصوب گردیده و فعالیت ستاد معاونت بهداشتی آغازشد . 

در حال حاضر جناب آقای دکتر مجتبی ذکایی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت ساوه، آقای دکتر محسن فلاحتی به عنوان معاونت فنی و آقای دکتر امیرحسین میرگلوببات به عنوان معاونت اجرایی این معاونت و جناب آقای یعقوبی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت زرندیه مشغول بکار می باشند.

تشکیل حوزه معاونت بهداشتی در شرایطی بود که بالغ بر 50% پست های تشکیلاتی مرکز بهداشت خالی بوده و شهرستان ساوه با کمبود شدید نیروی انسانی کارشناس و خبره مواجه بود، با این اوصاف بدنه معاونت با اتکاء به کارشناسان موجود و توانمند فعلی تشکیل گردید . بلافاصله مدیران و کارشناسان مسئول به ستاد معاونت وزارت متبوع معرفی گردیده و اجرای فعالیت های ستادی آغاز شد .
همزمان با استقلال دانشکده که بار عظیمی از مسئولیت بهداشتی را به عهده مجموعه حوزه بهداشت نهاد ، طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید آغاز گردید . این همزمانی بار مسئولیت خدمات بهداشتی در منطقه را دوچندان نمود . با ابلاغ اهداف طرح تحول سلامت ، تحول در بهداشت در حاشیه شهر و نقاط کم برخوردار آغاز گردید . بلافاصله پس از سرشماری حاشیه شهر و نقاط کم برخوردار فعال سازی یک مرکز جامع سلامت و 2 پایگاه بهداشتی در نقاط حاشیه شهر در دستور کار قرار گرفت . همزمان تحول در شهرهای بالای 000/20 نفر نیز آغاز شد . آغاز تحول در نقاط شهری با چالش های عمده ای همراه بود :
1-    توسعه نامناسب شهرها به ویژه در حاشیه
2-    وجود آسیب های اجتماعی در شهرها و حاشیه شهرها
3-    ظرفیت پائین همکاری بین بخشی
4-    عدم وجود برنامه مدون جهت گروه های سنی
5-    اعتبارات نامناسب حوزه بهداشت
6-    نامناسب بودن فضای قیزیکی مراکز و واحدهای تابعه
7-    کمبود نیروی انسانی و ناکارآمدی نیروهای تربیت شده و فارغ التحصیل
پس از ابلاغ عناوین  15 برنامه ملی تحول بهداشت و 10 پروژه پشتیبان و همچنین دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی در شهرها تغییرات در ساختار و بدنه مراکز و پایگاه ها ، برونسپاری ، جذب نیرو و آموزش در حوزه های مختلف آغاز گردید .
استقلال دانشکده توأم با افت شاخص های بهداشتی پیش بینی می شد ولی با همت مضاعف کلیه مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت با وجود همزمانی با طرح تحول سلامت نه تنها افت شاخص های بهداشتی را نداشتیم بلکه در اغلب حوزه ها شاهد پیشرفت و ارتقاء بودیم .