واحد سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: زهرا غفاری تبریزی

نوع استخدام: رسمی

سابقه کار: 23 سال

شماره تماس واحد: 42226494

 

 

 مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

زهرا غفاری تبریزی

کارشناس ارشد

کارشناس مسئول هماهنگی گسترش شبکه

کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان

مریم عزتی

کارشناس پرستاری

مراقب سلامت

کارشناس سلامت دهان و دندان

سحر تخت رونده

کارشناس پرستاری

مراقب سلامت

کارشناس سلامت دهان و دندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف کارشناس مسئول واحد:

 1. بررسی ، بازنگری ، تائید و ابلاغ آیین نامه ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 2. بازنگری و تائید طرحهای توسعه و گسترش خدمات و پیگیری مراتب
 1. جمع بندی ، اصلاح ، تائید ، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از مواد ، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 2. برآورد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه
 3. برآورد ، توزیع و نظارت بر نحوه استفاده از منابع مالی واحدهای تابعه
 4. نظارت بر حسن جمع آوری داده ها و داده پردازی ،تجزیه و تحلیل نهایی و در نهایت تائید نتایج و ارائه راهکارهای کاربردی
 1. تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقاء سیستم
 2. رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات ایشان
 3. تائید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسئول ذیربط
 1. نظارت و تائید اولویتها، اهداف و استراتژیهای تعیین شده
 2. نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی و تائید نهایی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط 
 1. همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر مقام ما فوق
 1. مشارکت در نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 2. تائید گزارشات نهایی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 1. تهیه ، تدوین و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف و اطلاع رسانی عمومی و نظارت بر فعالیتهای مشابه زیر مجموعه
 2. مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینارها ، کارگاهها و برنامه های آموزشی
 3. تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی  
 1. تشکیل و شرکت درکمیته های فنی و آموزشی (کمیته علمی و امثالهم)
 2. برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناسان ذیربط و بررسی موارد جدید اعلام شده از سوی وزارت متبوع
 3. نظارت بر حسن اجرای برنامه های کشوری سلامت دهان و دندان در واحدهای بهداشت دهان و دندان
 4. برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های بازآموزی جهت پرسنل بهداشتی ارائه دهنده خدمات دهان و دندان تحت نظر مقامات مافوق
 1. نظارت و هماهنگی بر اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی و نحوه خدمات رسانی به گروه هدف بی بضاعت در مناطق محروم
 2. نظارت بر رعایت اصول کنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
 3. انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.

 

وظایف کارشناسان واحد:

 1. تهیه و جمع آوری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و ارائه آنها
 1. بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی ، مواد ، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز و نحوه بهره برداری از آنها
 2. جمع آوری داده ها، آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخصها به کارشناس مسئول  
 1. تلاش در جهت پویا سازی و ارتقاء سیستم  
 1. مشارکت در تبیین اولویتها ، اهداف و استراتژیها و ارائه آنها
 2. تهیه پیش نویس برنامه های عملیاتی بر اساس اولویتها و استراتژیها و ارائه به کارشناس مسئول
 1. همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت مردمی تحت نظر کارشناس مسئول 
 1. نظارت، پایش و ارزشیابی از نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی تابعه 
 2. مشارکت در تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی   
 1. تهیه ، تدوین و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی مورد نیاز گروههای هدف و اطلاع رسانی عمومیپ
 2. برگزاری و مشارکت در سمینارها ، کارگاهها و برنامه های آموزشی (اعم از شرایط فنی و مهندسی و اصول کاربردی تجهیزات دندانپزشکی) 
 1. نظارت بر تعمیرات و نگهداری بهینه تجهیزات واحدهای دندانپزشکی
 2. آموزش و توجیه علمی و فنی کادر بهداشت دهان و دندان در بدو ورود و حین خدمت
 3. بررسی آمار عملکرد واحدهای سلامت دهان و دندان مراکز بهداشتی درمانی تابعه و تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت ارسال پسخوراند
 4. نیازسنجی ، طراحی و تدوین پوستر ، پمفلت و سایر موارد کمک آموزشی مرتبط با بهداشت دهان و دندان گروههای هدف در جهت ارتقا سطح آگاهی عموم مردم
 5. هماهنگی و تجهیز کلینیک سیار دندانپزشکی جهت ارائه خدمت در مناطق محروم تحت پوشش
 6. برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر رعایت نکات استریلیزاسیون و کنترل عفونت در واحدهای دهان و دندان تابعه
 7. تهیه پنل اطلاعات جمعیتی و شاخص های واحد سلامت دهان و دندان و نصب روی برد واحد ستادی.
 8. نظارت بر انبار مواد مصرفی و نحوه توزیع مواد تحت نظر کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان
 1. انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود .

 

فعالیتها و برنامه های گروه بهداشت دهان ودندان

فعالیت ها و برنامه های واحد بهداشت دهان و دندان در 3 بخش آموزش ، پیشگیری و درمان خلاصه می شود :

الف )آموزش :

این کار توسط بهورزان (در روستاها) و مراقبین سلامت (در شهرها) و دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان در کلینیک های دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی صورت می پذیرد.

این افراد آموزشهای لازم از قبیل : " اهمیت حفظ و نگهداری از دندانهای شیری و دائمی ، نحوه مسواک زدن و طریقه صحیح استفاده از نخ دندان ،  فلوراید و فواید آن، نحوه تشکیل جرم و پلاک دندانی و مشکلات ناشی از آن، تغذیه مناسب و مراقبت های دهان و دندان قابل ارائه به گروههای هدف تحت پوشش و ... " را به مراجعین و گروه هدف آموزش می دهند .

ب) پیشگیری :

در بخش پیشگیری اقدامات ذیل در واحد های بهداشت دهان و دندان صورت می پذیرد :

 1. انجام معاینات غربالگری توسط دندانپزشکان، بهورزان و مراقبین سلامت در مدارس ابتدائی به منظور شناسایی و تشخیص زود هنگام مشکلات دهان و دندان
 2. فیشورسیلانت دندان 6 کودکان 6 تا 9 سال
 3. وارنیش فلورایدتراپی دندانهای کودکان 3 تا 12 سال

ج) درمان

 1. کشیدن دندانهای عفونی و غیرقابل نگهداری افراد گروه هدف و سایرین
 2. ترمیم دندان 6 کودکان 6 تا 12 سال مقطع ابتدایی
 3. ترمیم دندانهای شیری کودکان زیر 12 سال
 4. ترمیم دندانهای مراجعین به واحد های بهداشت دهان و دندان
 5. جرم گیری دندانهای زنان باردار و شیرده و سایرین
 6. عصب کشی (درمان پالپ زنده و پالپوتومی) دندانهای شیری کودکان
 7. ارائه رایگان خدمات سطح 2 دندانپزشکی به گروههای هدف تحت پوشش که بضاعت مالی ندارند.