سلامت میانسالان

مشخصات کارشناس واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

فاطمه قاسمی

مامایی

ماما

کارشناس برنامه میانسالان

 

 

 

 

 

مقدمه

حدود 43.8 درصد از جمعیت دانشگاه علوم پزشکی  ساوه را زنان و مردان 59-30 ساله- میانسال- تشکیل می دهند و این جمعیت   بطور روز افزونی در حال افزایش است ؛ بطوریکه در سال های آینده جمعیت شکل هرمی خود را ازدست خواهد داد و پهن ترین   بخش آن به گروههای سنی بالاتر تعلق خواهدگرفت . بسیاری از کشورهای توسعه جهان نیز با این تغییر برخورد خواهند کرد.

 بیماریها در این گروه سنی هم بر میزان در آمدزایی موثر است هم می تواند در خصوص مسائل اجتماعی مشکلاتی ایجاد نماید.

 میانسالان یا به عبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده هستند و مرگ ومیر  و ناتوانی ایشان همه ابعاد سلامت خانواده را   تحت تاثیر قرار می دهد.خطرات تهدید کننده سلامتی این گروه بر سلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز موثر است.علاوه بر   تاثیر ناشی از سیر طبیعی بیماریها در مجموعه خانواده به این نکته نیز باید توجه داشت که با توجه به یادگیری رفتار در خانواده و   نقش والدین در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار این رفتارها بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری وتاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه   اعضای خانواده کاملا مشخص است.               

 رسالت برنامه سلامت میانسالان ارتقاء‌ و حفظ سلامت کلیه زنان میانسال صرف نظر از ملیت،مذهب،قومیت،محل سکونت و ...می باشد.

 بخشی از مشکلات سلامت میانسالان به علت ناکافی بودن آگاهی زنان از اهمیت توجه به روش‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری   ها ایجاد شده لذا در همه برنامه های میانسالان آموزش گروه هدف از اصلی ترین فعالیت ها در نظر گرفته شده است. با اهمیت   دادن به سلامت میانسالان از افزایش طول عمر همراه با سلامت کامل جسمی،اجتماعی و روانی  حمایت کنیم .

   هدف کلی و  دراز مدت برنامه ، کاهش موربیدیتی و مورتالیتی و بهبود کیفیت زندگی و اهداف کوتاه مدت آن شامل ارتقای         شیوهزندگی ،پیشگیری و تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماریهای مهم و اولی در هر یک از افراد گروه هدف می باشد که     دستیابی به آن از طریق استراتژی های زیر طراحی شده است.

 1. آموزش به کارکنان در خصوص نحوه اجرای برنامه
 • آموزش بسته خدمتی میانسالان به صورت تئوری و عملی
 • استفاده از فضای مجازی جهت آموزش در صورت نیاز

 1.  اطلاع رسانی به جامعه در خصوص اجرای برنامه
 • نظارت بر نحوه فراخوان از طریق تماس تلفنی توسط ارائه دهندگان خدمت
 • توزیع پمفلت و نصب بنر در مراکز و پایگاههای سلامت
 1.  نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک برای مراجعین
 • بازدید از مراکز محیطی و مشاهده عملکرد
 • پایش غیر حضوری از طریق بررسی گزارشات حاصله از سامانه سیب
 • نظارت بر نحوه اجرای مناسبتهای بهداشتی
 1.  افزایش آگاهی مراجعین در خصوص مشکلات سلامتی
 • تهیه و توزیع مواد آموزشی پمفلت و تراکت
 • استفاده از فضای مجازی جهت ارتقاء آگاهی گروه هدف
 • نظارت بر نحوه اجرای آموزش شیوه زندگی سالم توسط ارائه دهندگان خدمت
 1. پایش ادواری مرکز بهداشت شهرستان تابعه
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه در شهرستان تابعه بصورت حضوری و غیر حضوری و ارسال گزارش بازدید
 • نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات
 1. پایش ادواری و مستمر ارائه دهندگان خدمت و ارسال پسخوراند پایش
 •  پایش کلیه ارائه دهندگان خدمت و بررسی میزان اطلاعات تئوری و عملی آنها
 •  ارسال پسخوراند بررسی نقاط قوت ، ضعف و ارائه راهکار -
 1. رصد و بررسی مستمر شاخص های برنامه در سامانه سیب
 • تحلیل وضعیت موجود
 • ارسال گزارش عملکرد به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • بارگزاری اطلاعات برنامه عملیاتی ششم توسعه

 1. همکاری و هماهنگی درون بخشی در راستای تحقق اهداف برنامه

 1. همکاری و هماهنگی برون بخشی با ادارات و ارگانهای مرتبط با گروه هدف به منظور تحقق اهداف برنامه