بیماری های غیر واگیر

مشخصات کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

سهیلا اعظمی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

کارشناس سرطان، ثبت سرطان، آسم و COPD، بیماری های اسکلتی و عضلانی

محمدصالح یوسفی

کاردان مبارزه با بیماری ها

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

کارشناس ژنتیک، هیپوتیروئیدی، سلامت گوش و شنوایی، سلامت بینایی

آذر امینی آرا

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

کارشناس قلب و عروق، دیابت، سوانح و حوادث، ماده 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی واحد:

 انسان امروزی در حلقه ای از بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزی در لابلای تبلیغات بی رویه محصولات غذایی نامناسب و تبعات ناشی از رشد جمعیت نظیر آلودگی هوا، ترافیک و حوادث جاده ای، افزایش استفاده از سموم کشاورزی، استرس های محیطی، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناک محصور گشته است.

وظیفه و رسالت واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر گسترش برنامه های آموزشی، ترویج فرهنگ تغذیه سالم و مصرف سبزی و میوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانیات، توسعه فرهنگ ورزش و فعالیت های بدنی، شناسایی و غربالگری بیماری های غیرواگیر برابر پروتکل وزارت بهداشت و درمان و در کل ارائه الگوی مناسب شیوه زندگی سالم می باشد و این مهم میسر نیست مگر با همیاری و همکاری کلیه اقشار جامعه که در جهت کاهش عوامل مضر و زیانبار، محیطی امن و سالم داشته باشیم.

شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها (غیرواگیر):

 • نظارت وپیگیری کلیه برنامه های غیر واگیر تعیین خط مشی در سیاستهای کلی برنامه با توجه به برنامه های کشوری و مشارکت در برنامه ریزی پژوهش و اموزش
 •  بررسی وضع موجود حوزه دانشگاه از نظر بیماریهای غیر واگیر پژوهش و تحقیق در زمینه های سوانح و حوادث بیماریهای ژنتیک بیماریهای تغذیه و متابولیک بیماریهای مزمن تنفسی سرطانها و بیماریهای قلبی و عروقی
 • برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی، اجرایی در سطح حوزه دانشگاه جهت پرسنل در تمام سطوح شبکه
 • ارزشیابی سالانه پرسنل واحد ستادی و جابجایی و تفویض اختیارات برنامه ها در غالب ابلاغیه های لازم
 • گزارش دهی فعالیت های واحد بیماری های غیرواگیر حوزه دانشگاه به وزارت و مسئولین دانشگاهی و گروه های هدف
 • تهیه و تدارک مواد آموزشی و امکانات مورد نیازجهت اجرای برنامه ها
 • پیش بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالانه
 • نظارت ؛ پایش و ارزشیابی
 • نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه
 • شرکت در جلسات برون بخش و درون بخش مرتبط
 • شرکت در کارگاههای کشوری
 • ارائه گزارش عملکرد بصورت 3 ماهانه
 •  گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه