گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: رقیه خرم

نوع استخدام: رسمی

سابقه کار:21 سال

شماره تماس واحد: 42223081          

 

معرفی واحد

مقدمه

خانواده اساسی ترین نهاد هر جامعه محسوب می شود.این نهاد می تواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروههای سنی بویژه کودکان ، مادران ،جوانان و سالمندان و.... به عنوان گروه های آسیب پذیر در برنامه های اولویت دار سلامت توجه کرد. گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس زیر مجموعه دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش می باشد.برنامه های سلامت سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس شامل برنامه هایگروه های سنی اعم ازسلامت کودکان و نوزادان (نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه، نظام مراقبت مرگ نوزادان خارج بیمارستانی ،کودک سالم ، مانا ، ترویج تغذیه باشیرمادر)، سلامت مادران، سلامت باروری ، سالمندان ، میانسالان،  سلامت نوجوانان/ نوجوانان و مدارس می باشد.

 چشم انداز

 دستیابی به جامعه ای سالم به طوری که تمامی  اعضاء خانواده با بهره گیری مطلوب از خدمات سلامت و دسترسی عادلانه،کیفیت زندگی مناسبی را تجربه نمایند.

رسالت

 حفظ و ارتقای سلامت خانواده

گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس وظیفه فراهم کردن مراقبت های اساسی برای کلیه گروه های سنی ، زنان باردار و زنان سنین باروری  را دارد.این واحد متولی طراحی ،سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه است .

شرح وظایف

 1. برنامه ریزی و اجرای برنامه های گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس
 2. تدوین برنامه عملیاتی گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس ،برنامه ها استراتژیک دانشگاه
 3. اجرای فعالیت های برنامه عملیاتی ششم توسعه دانشگاههای کشور
 4. انجام مداخلات و فعالیت های برون بخشی و درون بخشی  و جلب مشارکت حوزه های مرتبط و ذینفع
 5. تهیه شاخص های مرتبط با برنامه ها اعم از مرگ و میر،موالید،فرزندآوری،تغذیه انحصاری باشیرمادر مراقبت و....
 6. نظارت - ارزشیابی و پایش عملکرد ستاد شهرستان های تحت پوشش
 7. برگزاری کمیته های  بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه مرگ نوزادان ترویج تغذیه با شیرمادر کمیته سلامت جوانان - عضو کمیته مرگ و میر مادران/ ترویج زایمان طبیعی-  کمیته بررسی و تایید بستن لوله های رحمی
 8.  تدوین و تولید رسانه های آموزشی
 9. تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی
 10. برگزاری وگرامیداشت مناسبتهای بهداشتی
 11. برنامه ریزی،نظارت و مشارکت درآموزش پرسنل
 12. ارتقاء آگاهی و آموزش جامعه
 13. نظارت برعملکردواحدهای محیطی تحت پوشش اعم از خانه بهداشت،پایگاه سلامت،مرکزسلامت،بیمارستان و...
 14. ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک
 15. توزیع اعتبارات و نظارت برهزینه اعتبارات