مطالب مرتبط با کلید واژه

اتباع


واکسیناسیون تکمیلی دومرحله ای فلج‌اطفال‌خوراکی
در مهمان‌سرای شهید ناصری به پایان رسید

واکسیناسیون تکمیلی دومرحله ای فلج‌اطفال‌خوراکی

به گزارش روابط عمومی‌ معاونت‌ بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرحله اول و دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج‌اطفال خوراکی با گروه هدف کودکان زیر پنج سال در مهمانشهر شهید‌ ناصری به پایان رسید.

ادامه مطلب