سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

اسامی کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

سمیه اسدبگی

کاردان مراقب سلامت

کاردان بهداشت خانواده

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

حدیثه اسپرهم

مامایی

ماما

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

محسن عجمی

کارشناس   بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی واحد

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارد. در این راستا فعالیت های این واحد شامل دو گروه سنی نوجوان (۱۸-۵ سال دانش آموز و غیردانش آموز) و جوان (29-۱۸ سال دانشجو و غیردانشجو) است.

شرح وظایف واحد سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس

-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان براساس شاخص ها و اهداف ارسالی از سوی  اداره سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس

-شناسایی مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش جوانان و نوجوانان

-شناسایی ذینفعان برنامه های مرتبط با نوجوانان و جوانان در منطقه و شهرستان تحت پوشش

-جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارفعالیت ها

-بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها 

-شرکت در جلسات آموزشی و کارگاههای معاونت بهداشتی دانشگاه

-برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی و جلسات هماهنگی جهت اجرای برنامه های جوانان و نوجوانان 

-تهیه، تدوین و ارائه متون رسانه علمی آموزشی در زمینه سلامت جوانان و نوجوانان و هماهنگی جهت تکثیر و توزیع آنها

-اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی و ارسال آنها برای واحدهای بهداشتی محیطی

-بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها 

-تلاش درجهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویاسازی و ارتقاء سیستم بهداشتی

-بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و هماهنگی جهت تامین آنها

-همکاری بین واحد سلامت مدارس با سایر واحدهای ستادی (همکاری های بین بخشی) درجهت توسعه  برنامه سلامت جوانان و نوجوانان

-هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش و پرورش و سایر ادارات مرتبط با سلامت نوجوانان و جوانان در منطقه تحت پوشش برای برنامه های سلامت محور

-همکاری و هماهنگی با ادارات مرتبط با سلامت جوانان در اجرای برنامه های سلامت جوانان

-فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و  والدین در ارتقای بهداشت مدارس 

-نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر و مداوم ازفعالیت های کارکنان در برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان در واحدهای بهداشتی تابعه

-تعیین شاخص های مرتبط با جوانان و نوجوانان درمناطق تحت پوشش 

-برنامه‌ریزی و اجرای طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان

-پیگیری دانش‌آموزان مبتلا به بیماری‌های واگیر در مدارس

-برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته ملی جوان، هفته ملی ازدواج، هفته بهداشت مدارس...)

-برنامه‌ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش‌آموزان گروه هدف (پایه اول ابتدایی،پایه چهارم، پایه هفتم و پایه دهم)

-برگزاری جلسات‌ آموزشی برای مربیان بهداشت و مدیران و مسوولین اداره آموزش و پرورش شهرستان

-آموزش دانشجویان در برنامه های مهارتهای ارتباطی، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز، پیشگیری از مرگ جوانان براثر سوانح و حوادث ترافیکی ، ازدواج شاد و پایدار و...

-انجام معاینات و مراقبت های جوانان و دانشجویان

-برنامه ریزی و انجام ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت

-همکاری با واحد بهداشت محیط برای انجام بازدید‌های بهداشت محیط مدارس

-هماهنگی جهت دریافت اطلاعات مدارس و تعداد دانش‌آموزان از مناطق آموزش و پرورش

-تهیه لیست مدارس تحت پوشش به تفکیک مراکز بهداشتی- درمانی

-تهیه عملکرد واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به صورت فصلی و سالیانه

-طراحی برنامه های مداخله ای جهت بهبود شاخص های جوانان و نوجوانان