انتقال مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید مصطفی خمینی به مرکز سرداران از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۲ کد : ۱۹۹۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹
انتقال مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید مصطفی خمینی به مرکز سرداران از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتقال مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید مصطفی خمینی به مرکز سرداران از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساکنین روستاهای تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید مصطفی خمینی می توانند از این تاریخ جهت دریافت خدمات به مرکز سرداران مراجعه کنند.

کلید واژه ها: روستایی جابجایی انتقال مصطفی خمینی مرکز خدمات جامع روستایی روستاهای تحت پوشش


نظر شما :