انجام مراقبت در منزل از سالمندان تحت پوشش روستای سقانلیق و توزیع مکمل به ایشان توسط بهورز خانه بهداشت سقانلیق

انجام مراقبت در منزل از سالمندان تحت پوشش روستای سقانلیق و توزیع مکمل به ایشان توسط بهورز خانه بهداشت سقانلیق

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۸ کد : ۱۹۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۶۸
انجام مراقبت در منزل از سالمندان تحت پوشش روستای سقانلیق و توزیع مکمل به ایشان توسط بهورز خانه بهداشت سقانلیق

انجام مراقبت در منزل از سالمندان تحت پوشش روستای سقانلیق و توزیع مکمل به ایشان توسط بهورز خانه بهداشت سقانلیق

#مراقبت_از سالمندان
#توزیع_مکمل
#مراقبت_در_منزل

کلید واژه ها: مراقبت در منزل روستاهای تابعه


نظر شما :